De Federal Computer Crime Unit - Kwam je terecht op een verwarrende site met misleidende informatie? PDF Afdrukken E-mailadres

Welkom op het Belgisch online meldpunt

eCops is een online Belgisch meldpunt waar je als internetgebruiker misdrijven in verband met België op of via het internet kan melden.
Je hoeft je niet te bekommeren over “Wie is er nu juist bevoegd?”, eCops zorgt ervoor dat jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht.

Kwam je terecht op een verwarrende site met misleidende informatie?
Ontving je via e-mail ongewenste reclame of een frauduleus voorstel?
Zag je kinderporno op een site?

Jouw melding kan de aanleiding zijn voor een verdere actie door de FOD Economie, Politie of Justitie.
Je doet je melding stap voor stap via het online meldingsformulier.
Verdere informatie over internetmisbruik en internetgerelateerde criminaliteit vind je
hier.

eCops is geen online-centrale voor noodoproepen aan de Belgische Politie!

Voor niet-internetgerelateerde klachten kan je terecht op E-Loket Politie.

 

eCops is een initiatief van :
De Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU)
De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie