Verzekeringsmakelaars Swaegers en Dom lanceren CyberContract PDF Afdrukken E-mailadres

Verzekeringsmakelaars Swaegers en Dom lanceren CyberContract

CyberContract

Swaegers Verzekeringen N.V. (Turnhout) en Verzekeringskantoor Dom N.V. (Kontich) lanceren met CyberContract een nieuwe cyber-verzekering die zowel KMO's als grote ondernemingen indekt tegen cyber-risico's allerhande.

Denk daarbij aan hacking en cyber-afpersing maar ook aan computer crashed en systeemfalen. Voor de commercialisatie van de nieuwe polis hebben de verzekeringsmakelaars CyberContract C.V.B.A. opgericht.

CyberContract biedt een dekking die verder gaat dan de bestaande bedrijfsverzekeringen die doorgaans cyber-incidenten niet of slechts gedeeltelijk dekken.

De nieuwe polis dekt de uiteenlopende kosten die uit een cyber-incident kunnen voort spruiten, d.i. met inbegrip van de uitgaven om de klanten te verwittigen en om de reputatieschade te beperken. Voorts krijgt de klant bescherming tegen aansprakelijkheid voor schade geleden door derden als gevolg bijvoorbeeld van het verlies van data of inbreuk op rechten van derden.

Ook voor het verlies van productiviteit en inkomsten veroorzaakt door bijvoorbeeld een netwerkonderbreking, geldt een tegemoetkoming. CyberContract voorziet tevens in onmiddellijke hulp via een hotline tijdens de eerste ogenblikken en uren na een incident, omdat die vaak het meest kritiek zijn.

Zo werd met Cronos een overeenkomst gesloten voor het ter beschikking stellen van ICT-experten in een eerste interventie.

Op juridisch vlak werkt CyberContract samen met de juristen van Crosslaw, dat in cyber-wetgeving en data-aansprakelijkheid is gespecialiseerd. Ambitie van CyberContract is het product niet enkel in eigen land, maar ook in Nederland en het Groothertogdom Luxemburg aan te bieden.

De kantoren van CyberContract C.V.B.A. bevinden zich te 2300 Turnhout, Kempenlaan 29. Telefoon: 014/63.90.00.